Τμήμα Εποπτείας Αγοράς

Mετά την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α’) καταργήθηκε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Ε.Ο.Τ. και οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων, Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Επιθεώρησης και Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι δε μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τον Ε.Ο.Τ. ασκούνται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Στο Τμήμα Εποπτείας Αγοράς ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:

 

  1. Κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων ελέγχων των τουριστικών επιχειρήσεων κατ’ είδος και κατά περιοχή, στις οποίες  χορηγείται Ειδικό Σήμα Ποιότητας.
  2.  Έλεγχος των υποχρεωτικών λειτουργικών προδιαγραφών και μοριοδότηση των κυρίων και των μη κυρίων τουριστικών καταλυμάτων- κατ’ εφαρμογή του Π.Δ 43/2002 ΦΕΚ 43Α/7-3-2002 « Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» και το ΠΔ 337/2000 ΦΕΚ 281/28-12-2000 « Κατάταξη ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
  3. Υποδείξεις για βελτιώσεις  εξακρίβωση της προσαρμογής τους στις υποδείξεις αυτές, σύνταξη εκθέσεων, κοινοποίησή τους στην εκάστοτε τουριστική επιχείρηση και επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα  με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 3190/2003.
  4. Παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών που ορίζονται από τα πρότυπα Διαπίστευσης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 και ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 με  οποία ο ΕΟΤ έχει διαπιστευτεί από το Ε.ΣΥ.Δ. ΑΕ ως φορέας Πιστοποίησης και ως φορέας ελέγχου.
  5. Τήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των ελέγχων κατάταξης σε αστέρια ή κλειδιά από την οποία είναι δυνατόν να εξάγονται σε μηνιαία βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις κατατάξεις των τουριστικών καταλυμάτων.

 

Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων που αφορύν σε ελέγχους τουριστικών επιχειρήσεων του άρθρου 2 του ν. 2160/93  πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιθεώρησης,   καθώς και τις οικείες κατά τόπους Π.Υ.Τ.ΕΟΤ.

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.