Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Mετά την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α’) καταργήθηκε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Ε.Ο.Τ. και οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων, Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Επιθεώρησης και Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι δε μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τον Ε.Ο.Τ. ασκούνται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών αναλύονται ως εξής:

  • Την κατάρτιση λεπτoμερώv πρoγραμμάτωv και τεχνικών μελετών τωv αvαπτυξιακώv έργωv πoυ εκτελεί o ΕΟΤ.
  • Γενικότερα, κάθε αρμοδιότητα που κατά τις κείμενες διατάξεις ασκείται από Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τη μελέτη και εκτέλεση γενικά τεχνικών έργων.
Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.