Τμήμα Χωροταξίας και περιβάλλοντος

Mετά την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α’) καταργήθηκε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Ε.Ο.Τ. και οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων, Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Επιθεώρησης και Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι δε μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τον Ε.Ο.Τ. ασκούνται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος αναλύονται ως εξής:

  • Εισήγηση και πρόταση περί της σκοπιμότητας απαλλοτρίωσης για ανέγερση, επέκταση ή ολοκλήρωση των τουριστικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής.
  • Εποπτεία των ειδικών τουριστικών υποδομών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
  • Σύνταξη χωροταξικών σχεδίων που υλοποιούν την τουριστική πολιτική της χώρας.
  • Έγκριση και γνωμοδότηση επί ανάλογων μελετών που υποβάλλονται στον ΕΟΤ για έγκριση ή γνωμοδότηση από άλλους φορείς.
  • Έγκριση περιβαλλοντικών μελετών, όπου απαιτείται, σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού.
  • Γνωμοδότηση επί μελετών πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων που αποστέλλονται προς τούτο στον ΕΟΤ.
  • Συνεργασία με άλλους φορείς επί χωροταξικών θεμάτων.

 

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.