Τμήμα Τουριστικών Επενδύσεων και Ενημέρωσης Επενδυτών

Mετά την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α’) καταργήθηκε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Ε.Ο.Τ. και οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων, Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Επιθεώρησης και Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι δε μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τον Ε.Ο.Τ. ασκούνται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Το Τμήμα παρέχει πληροφόρηση σε υποψήφιους επενδυτές (Έλληνες και ξένους) για τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις υλοποίησης τουριστικών επενδύσεων, το είδος της προσφορότερης ανά περίπτωση επένδυσης και τα ισχύοντα αναπτυξιακά κίνητρα (π.χ. επενδυτικός νόμος, προγράμματα ΕΣΠΑ, χρηματοδοτικά προγράμματα άλλων φορέων σε εξέλιξη ή αναμενόμενα να προκηρυχθούν, καθώς και τα απαιτούμενα  διαδικαστικά βήματα για την υλοποίηση κάθε επένδυσης, από το σχεδιασμό και την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων μέχρι και την ένταξή τους στο κατάλληλο καθεστώς κινήτρων.

 

Περαιτέρω στις αρμοδιότητές του συγκαταλέγονται η συλλογή στοιχείων και στατιστική παρακολούθηση & ενημέρωση της Διοίκησης και ενδιαφερομένων για τις ενισχυόμενες από τον επενδυτικό νόμο τουριστικές επενδύσεις, βάσει των σχετικών αποφάσεων υπαγωγής στον εκάστοτε επενδυτικό νόμο, που κοινοποιούνται στον ΕΟΤ. Επίσης, από το τμήμα συντάσσεται, επικαιροποιείται και εκδίδεται Οδηγός Τουριστικών Επενδύσεων (αναρτάται και στο site του ΕΟΤ), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

 

Ακόμη, το Τμήμα χορηγεί σε ιδιώτες επενδυτές:

 • Ειδική Γνωμάτευση ΕΟΤ, κατ΄ εφαρμογή διατάξεων του Ν.3299/04, όπως ισχύει, που αποτελεί προαπαιτούμενο ειδικό δικαιολογητικό για την πληρότητα του φακέλου εξέτασης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου ίδρυσης/επέκτασης ξενοδοχειακού  καταλύματος στον  αναπτυξιακό νόμο.
 • Έγκριση σκοπιμότητας ίδρυσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής (Συνεδριακά Κέντρα, Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, Αυτοκινητοδρόμια, Κέντρα Προπονητικού και Αθλητικού Τουρισμού, Θεματικά Πάρκα κτλ.).

 

Επιπρόσθετα, το Τμήμα συμμετέχει σε δύο διακρατικά προγράμματα με τη Ρουμανία και τίτλο  «Sustainable development of human resources for Rural Tourism in Romania» και «The Human Resources, a valuable investment in Romanian Rural Tourism». Τα Προγράμματα αφορούν την ανάπτυξη αγροτουρισμού και βιώσιμου τουρισμού σε πολλές Περιφέρειες της Ρουμανίας, χρηματοδοτούνται  εξολοκλήρου από πόρους του Κοινοτικού πλαισίου της Ρουμανίας όπου έχουν ενταχθεί και έχουν τριετή διάρκεια (2009-2012).

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού πραγματοποιούνται επισκέψεις σε περιοχές της Ελλάδας στοχεύοντας στη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στο πεδίο του αγροτουρισμού.

 

Ήδη έχουν οργανωθεί επισκέψεις μελέτης και εργασίας στη Δυτική Κρήτη, στην Καρδίτσα (Λίμνη Πλαστήρα), στην ορεινή Πελοπόννησο, στην Ήπειρο (Μέτσοβο, Ζαγοροχώρια), προκειμένου να έλθουν οι εταίροι από τη Ρουμανία σε επαφή με εκπροσώπους φορέων που προωθούν και υποστηρίζουν δράσεις ανάπτυξης του αγροτουρισμού, καθώς και με περιοχές και επιχειρήσεις που αποτελούν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών στον τομέα του αγροτουρισμού.

 

Ας δούμε αναλυτικότερα τι είναι η Έγκριση Σκοπιμότητας και η Ειδική Γνωμάτευση ΕΟΤ:

Α. Χορήγηση σκοπιμότητας για την ίδρυση  Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής

Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής είναι οι παρακάτω :

 1. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ                     
 2. ΚΕΝΤΡΑ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    
 3. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΑΡΙΝΕΣ)
 4. ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ                                                                                               
 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ     
 6. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΑ                                                                     
 7. ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  (υπό έκδοση)       
 8. ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  (ΚΕΠΑΤ)                                        
 9. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ    
 10. ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ     

Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε εδώ τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΤ, δηλαδή στη Δ/νση Μελετών & Επενδύσεων, για την εξέταση χορήγησης σκοπιμότητας ίδρυσης Συνεδριακών Κέντρων.
 

Β. Ειδική γνωμάτευση ΕΟΤ
      
Η Ειδική Γνωμάτευση ΕΟΤ αποτελεί ειδικό δικαιολογητικό. Αφορά την εξέταση υπαγωγής   ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχείου στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει,  χορηγείται από τον ΕΟΤ σε ενδιαφερόμενο επενδυτή μετά από αίτησή του, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει:

 1. τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις που αφορούν τις  εκτός σχεδίου περιοχές από τις αρμόδιες καθ΄ ύλην Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ (πρώην  ΥΠΕΧΩΔΕ)
 2. προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.)
 3. έγκριση περιβαλλοντικών  όρων (ΕΠΟ), και
 4. έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου και έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης ξενοδοχείου από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) του ΕΟΤ.
Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.