ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκηρύσσει, την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου στα κάτωθι Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού:

  • Γραφείο Μεγ. Βρετανίας & Ιρλανδίας, με έδρα το Λονδίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Μεγ. Βρετανία και την Ιρλανδία,
  • Γραφείο Αμερικής, με έδρα τη Νέα Υόρκη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη της Βόρειας Αμερικής,
  • Γραφείο Γερμανίας, με έδρα τη Φρανκφούρτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και την Ελβετία,
  • Γραφείο Αυστρίας, με έδρα τη Βιέννη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστρία και την Ουγγαρία,
  • Γραφείο Ιταλίας, με έδρα το Μιλάνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία και Σερβία,
  • Γραφείο Γαλλίας, με έδρα το Παρίσι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Γαλλία,
  • Γραφείο Ρωσίας, με έδρα τη Μόσχα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη, που προήλθαν από τη διάλυση της Ε.Σ.Σ.Δ. (εκτός Βαλτικής),
  • Γραφείο Κάτω Χωρών με έδρα το Άμστερνταμ και τοπική αρμοδιότητα την Ολλανδία,
  • Γραφείο Σκανδιναβίας, με έδρα τη Στοκχόλμη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Δανία και τις χώρες της Βαλτικής,
  • Γραφείο Ρουμανίας, με έδρα το Βουκουρέστι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Ρουμανία

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013" ΠΡΑΞΗ: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με προϋπολογισμό 2.520.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 1.295.141,16 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 390.885,15 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 288.538,91 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εννέα ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (server) για την εφαρμογή Λογιστικού της Δ/νσης Οικονομικού, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εννέα (9) ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός (1)  κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (server) για την εφαρμογή Λογιστικού της Δ/νσης Οικονομικού ,για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (13.500€), συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 03-12-2012 και ώρα 11:00.
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για τη μίσθωση ακινήτου 400-450 τ.μ., για την άμεση στέγαση της ΠΥΤ Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα)

Μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και συνέχιση του με προφορική μειοδοσία, για τη μίσθωση ακινήτου  400-450 τ.μ., ώστε να χρησιμοποιηθεί για την άμεση στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα) για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της μίσθωσης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια μηχανήματος φωτοαντιγραφής, εκτυπωτή πλαστικών καρτών και σαρωτή φωτογραφιών για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) μηχανήματος φωτοαντιγραφής, ενός (1) εκτυπωτή πλαστικών καρτών και ενός (1) σαρωτή φωτογραφιών για την κάλυψη των αναγκών του. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (4.500€) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α για το μηχάνημα φωτοαντιγραφής, και τεσσάρων χιλιάδων και εννιακοσίων ευρώ (4.900€) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. για τα υπόλοιπα προϊόντα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012.
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δέκα (10) τροχήλατων συρταροθηκών, δύο (2)  Διευθυντικών καθισμάτων και πέντε (5) καθισμάτων εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (2.500€) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012.
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 1.310.000,00 ΕΥΡΩ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10:00.

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ"

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (ΠΗΓΕΣ ΚΥΡΓΙΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΒΟΪΡΑΝΗΣ), ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», με προϋπολογισμό 1.850.000,00 ΕΥΡΩ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10:00.

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΜΟΥ"

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΜΟΥ», με προϋπολογισμό 5.200.000,00 ΕΥΡΩ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10:00.
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.