ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εναλλακτικός Τουρισμός

Εναλλακτικός Τουρισμός
Η Κ.Υ.Α. της Νέας Προκήρυξης και ο Οδηγός Εφαρμογής της Πράξης Εναλλακτικός Τουρισμός έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 3110/Β/30.12.2012.
- ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
- ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (β΄κύκλος)
Ημερομηνία έναρξης Υποβολής: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

 

- Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού με θέμα "Αποδοχή πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης & Παρακολούθησης της Πράξης "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ", ένταξη, έγκριση χρηματοδότησης και απόρριψη επενδυτικών σχεδίων στην Πράξη "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΕ)" 

 

- Δελτίο Τύπου για την Πράξη ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, (ΦΕΚ Β' 445/2014) 

Παράρτημα 13 στην Τροποποίηση - Συμπλήρωση 

Προγράμματα Διακρατικής Συνεργασίας με Ρουμανία

Ο ΕΟΤ, δια της Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων, συμμετέχει ως διακρατικός εταίρος στην υλοποίηση δύο προγραμμάτων, 3ετούς διάρκειας το  καθένα, με την ονομασία α) «The human resources a valuable investment in Romanian rural tourism» (ανθρώπινοι πόροι, μια αξιόλογη επένδυση στον αγροτουρισμό της Ρουμανίας), το οποίο αποκαλούμε Rural I και β) «Sustainable development of human resources in the Roumanian rural tourism» (Αειφόρος ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στον αγροτουρισμό της Ρουμανίας) (Rural II). Τα δύο έργα έχουν ενταχθεί  στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων 2007-2013» του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ρουμανίας και συγχρηματοδοτούνται από  πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των Δημοσίων Επενδύσεων της Ρουμανίας.

 

Πρόγραμμα Rural I

 

Πρόγραμμα Rural II

Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας

Η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε από την 30/10/2014 στο Υπουργείο Τουρισμού.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων - Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και Διαμόρφωσης Προτύπων Ποιότητας.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 3736094, 210 3736096.

 

Το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας χορηγείται σε κέντρα εστίασης και αναψυχής μετά από αίτηση του επιχειρηματία και ισχύει για τρία (3) χρόνια.

 

Η ανανέωση ή η χορήγησή του δύναται να είναι ανεξάρτητη από οποιασδήποτε μορφής επιδότηση της επιχείρησης, ωστόσο η κατοχή του αποτελεί σε κάποιες περιπτώσεις προϋπόθεση για την επιδότηση της επιχείρησης.

 

Με το Σήμα αυτό πιστοποιείται ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση προσφέρει από άριστο έως ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων ελληνικής κουζίνας και αντίστοιχο επίπεδο υπηρεσιών.  

 
Η βαθμολογία αναλύεται ως εξής: Α= άριστο, Β= πολύ καλό, Γ= καλό, Δ= ικανοποιητικό
 
 
Οδηγός προς επιχειρηματίες (Όπως ίσχυε μέχρι 29/10/2014)

 

Έντυπο αίτησης για χορήγηση Σήματος Ελληνικής Κουζίνας (pdf) (Όπως ίσχυε μέχρι 29/10/2014)

 

Έντυπο αίτησης για ανανέωση Σήματος Ελληνικής Κουζίνας (pdf) (Όπως ίσχυε μέχρι 29/10/2014)

 

Επιχειρήσεις με λήξη σήματος το 2014 (24-11-2014)

 

- Επιχειρήσεις με λήξη σήματος το 2015 (17-12-2014)

 

Επιχειρήσεις με λήξη σήματος το 2016 (17-12-2014)

 

- Επιχειρήσεις με λήξη σήματος το 2017 (24-11-2014)

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Όπως ίσχυε μέχρι 29/10/2014)

Πράσινος Τουρισμός

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2η Έκδοση
- Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 31.03.2011 
Η ΚΥΑ Προκήρυξης και ο Οδηγός Εφαρμογής της Πράξης ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 1929/Β/14.12.2010.
(*Προσοχή*) - Το Παράρτημα 2- Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, πατώντας στο Κ.Α.Δ.)

 

- Υπουργική απόφαση ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στη πράξη "πράσινος τουρισμός"  

 

- Τροποποιημένος οδηγός πράξης "Πράσινος Τουρισμός

 

- Παραρτήματα τροποποιημένου οδηγού "Πράσινος Τουρισμός" - ΚΥΑ τροποποίησης 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 

Συνεχίζεται για έκτη χρονιά το Πρόγραμμα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ  ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» (“EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE”, EDEN VΙ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βασικούς στόχους τόσο την ανάδειξη των αξιών, της ποικιλομορφίας και των κοινών χαρακτηριστικών ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών όσο και την προβολή προορισμών όπου η τουριστική ανάπτυξη επιδιώκεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική ισορροπία. Το Πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.  
 
Για την περίοδο 2012-2013, τo θέμα του διαγωνισμού είναι «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (“Accessible Tourism”)
 
Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter
Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.