ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τουρισμός Για Όλους 2013-2014

 ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 503036/10.2.2014 ΚΑΙ 503037/10.2.2014 ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 4/4/2014 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ε.Ο.Τ. Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΥΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΑΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ Γ΄ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" Β΄ ΦΑΣΗ 2013 - 2014.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

 

Υλοποίηση Β' φάσης

 

 
 
Πρόγραμμα 6ήμερων διακοπών
 
 
Για τους επιχειρηματίες:

 

Για τους δικαιούχους:

 

Πρόγραμμα Γ' ηλικίας

 

Για τους επιχειρηματίες:

 

Για τους δικαιούχους:

 

Ο κατάλογος των καταλυμάτων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα αναρτηθεί μετά τις 21/02/2014.

 

 


 

 

Εναλλακτικός Τουρισμός

Εναλλακτικός Τουρισμός
Η Κ.Υ.Α. της Νέας Προκήρυξης και ο Οδηγός Εφαρμογής της Πράξης Εναλλακτικός Τουρισμός έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 3110/Β/30.12.2012.
- ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
- ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (β΄κύκλος)
Ημερομηνία έναρξης Υποβολής: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2012
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

 

- Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού με θέμα "Αποδοχή πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης & Παρακολούθησης της Πράξης "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ", ένταξη, έγκριση χρηματοδότησης και απόρριψη επενδυτικών σχεδίων στην Πράξη "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΕ)" 

 

- Δελτίο Τύπου για την Πράξη ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού Εφαρμογής της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, (ΦΕΚ Β' 445/2014) 

Παράρτημα 13 στην Τροποποίηση - Συμπλήρωση 

Προγράμματα Διακρατικής Συνεργασίας με Ρουμανία

Ο ΕΟΤ, δια της Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων, συμμετέχει ως διακρατικός εταίρος στην υλοποίηση δύο προγραμμάτων, 3ετούς διάρκειας το  καθένα, με την ονομασία α) «The human resources a valuable investment in Romanian rural tourism» (ανθρώπινοι πόροι, μια αξιόλογη επένδυση στον αγροτουρισμό της Ρουμανίας), το οποίο αποκαλούμε Rural I και β) «Sustainable development of human resources in the Roumanian rural tourism» (Αειφόρος ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στον αγροτουρισμό της Ρουμανίας) (Rural II). Τα δύο έργα έχουν ενταχθεί  στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων 2007-2013» του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ρουμανίας και συγχρηματοδοτούνται από  πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των Δημοσίων Επενδύσεων της Ρουμανίας.

 

Πρόγραμμα Rural I

 

Πρόγραμμα Rural II

Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας

Το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας χορηγείται σε κέντρα εστίασης και αναψυχής μετά από αίτηση του επιχειρηματία και ισχύει για τρία (3) χρόνια. 

Η ανανέωση ή η χορήγησή του δύναται να είναι ανεξάρτητη από οποιασδήποτε μορφής επιδότηση της επιχείρησης, ωστόσο η κατοχή του αποτελεί σε κάποιες περιπτώσεις προϋπόθεση για την επιδότηση της επιχείρησης. 
Τα προγράμματα των επιδοτήσεων ξεκίνησαν το 2005 και χωρίσθηκαν σε Α και Β κύκλο. Το Σήμα χορηγήθηκε σε περίπου 750 επιχειρήσεις (500 στον Α΄ & 250 στον Β΄ κύκλο) από τις οποίες αρκετές -μετά από συνεχείς ανανεώσεις του Σήματος- το διατηρούν μέχρι σήμερα.
 
Με το Σήμα αυτό πιστοποιείται ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση προσφέρει από άριστο έως ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων ελληνικής κουζίνας και αντίστοιχο επίπεδο υπηρεσιών.  
Η βαθμολογία αναλύεται ως εξής: Α= άριστο, Β= πολύ καλό, Γ= καλό, Δ= ικανοποιητικό
 

Υπόδειγμα Ειδικού Σήματος Ελληνικής Κουζίνας

 

Οδηγός προς επιχειρηματίες 

 

Έντυπο αίτησης για χορήγηση Σήματος Ελληνικής Κουζίνας (pdf) 

 

Έντυπο αίτησης για ανανέωση Σήματος Ελληνικής Κουζίνας (pdf) 

 

Επιχειρήσεις με λήξη σήματος το 2014 (28-08-2014)

 

- Επιχειρήσεις με λήξη σήματος το 2015 (06-06-2014)

 

Επιχειρήσεις με λήξη σήματος το 2016 (05-06-2014)

 

- Επιχειρήσεις με λήξη σήματος το 2017 (07-07-2014)

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πράσινος Τουρισμός

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2η Έκδοση
- Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 31.03.2011 
Η ΚΥΑ Προκήρυξης και ο Οδηγός Εφαρμογής της Πράξης ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 1929/Β/14.12.2010.
(*Προσοχή*) - Το Παράρτημα 2- Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, πατώντας στο Κ.Α.Δ.)

 

- Υπουργική απόφαση ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στη πράξη "πράσινος τουρισμός"  

 

- Τροποποιημένος οδηγός πράξης "Πράσινος Τουρισμός

 

- Παραρτήματα τροποποιημένου οδηγού "Πράσινος Τουρισμός" - ΚΥΑ τροποποίησης 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 

Συνεχίζεται για έκτη χρονιά το Πρόγραμμα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ  ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» (“EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE”, EDEN VΙ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βασικούς στόχους τόσο την ανάδειξη των αξιών, της ποικιλομορφίας και των κοινών χαρακτηριστικών ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών όσο και την προβολή προορισμών όπου η τουριστική ανάπτυξη επιδιώκεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική ισορροπία. Το Πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.  
 
Για την περίοδο 2012-2013, τo θέμα του διαγωνισμού είναι «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (“Accessible Tourism”)
 
Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter
Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.