Τμήμα Παραπόνων και προστασίας καταναλωτή-τουρίστα

Mετά την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α’) καταργήθηκε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Ε.Ο.Τ. και οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων, Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Επιθεώρησης και Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι δε μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τον Ε.Ο.Τ. ασκούνται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Το Τμήμα Παραπόνων και Προστασίας Τουρίστα/Καταναλωτή είναι αρμόδιο για:

  • Τη συγκέντρωση, κατάταξη, αξιολόγηση και διερεύνηση παραπόνων και καταγγελιών στις οποίες προβαίνουν οι τουρίστες και αφορούν οποιοδήποτε θέμα (όπως, οργάνωση αρχαιολογικών χώρων, αεροδρομίων, λιμανιών, κακομεταχείρισης ζώων κτλ.).
  • Τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς για τη λήψη αναγκαίων μέτρων.
  • Την ενημέρωση της Διεύθυνσης Συντονισμού ΠΥΤ και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ), κατόπιν μελέτης και αξιολόγησης των πορισμάτων που προκύπτουν από ελέγχους.
  • Την ενημέρωση των καταναλωτών–ενδιαφερομένων τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων φορέων.
  • Τη μέριμνα για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των τουριστών.

 

Πώς μπορώ να καταθέσω μια καταγγελία;

Οι καταγγελίες μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν: (α) μέσω ταχυδρομείου, (β) με e- mail μέσω της κεντρικής σελίδας του ΕΟΤ, και (γ) τηλεφωνικώς στο 1572.

 

Σχετική νομοθεσία:

  • Ν. 711/1977  (ΦΕΚ Α’ 284 26/27.9.1977) Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων
  • Ν. 1652/1986 (ΦΕΚ 167 Α) Σχέσεις Ξενοδόχων και Πελατών αυτών
  • Π.Δ. 339/1996 Περί Οργανωμένων Ταξιδιών
  • Οδηγία 90/314 (EEL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις
  • Ν. 393/76 (ΦΕΚ 199/Α΄) Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων.
Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.