ΔΕΚΑΕΤΙΑ 20's

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 20's

1929

Αθήνα-Παρθενώνας


Επιμέλεια
1929
Γλώσσα
ΓΑΛΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΛΚΑ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Φωτογράφος
Nelly's

Ελληνικό Γραφείο Τουρισμού