Μελέτες

Μελέτες Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφερειών

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Β' ΦΑΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2003)

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Β' ΦΑΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2003)

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Β' ΦΑΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2003)

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Β' ΦΑΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2003)

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Β' ΦΑΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2003)

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Β' ΦΑΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2003)

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Β' ΦΑΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2003)

ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Β' ΦΑΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2003)

ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Β' ΦΑΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2003)

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Β' ΦΑΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2003)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Β' ΦΑΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2003)

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μελέτη Στρατηγικού Συμβούλου ΕΟΤ

Σχεδιασμός Δράσεων Πιλοτικού Χαρακτήρα για την Ανάπτυξη του Οικολογικού Τουρισμού, WWF Ελλάς (2000)

Εθνικός Σχεδιασμός για την Οργάνωση και Ανάπτυξη του Οικοτουρισμού, Αγροτουριστική Α.Ε. (2004)