Στρατηγική

Στρατηγική Προβολής 2022

Ο ΕΟΤ, λαμβάνοντας υπόψη το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισμό, το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ για το 2022 του Υπουργείου Τουρισμού, τις τάσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς, τις τρέχουσες συνθήκες της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τις προβλέψεις για το πως επηρεάζεται η τουριστική συμπεριφορά κατά το τρίτο έτος πανδημίας, καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις και την επικοινωνιακή στρατηγική του έτους 2022, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τη βάση πάνω στην οποία κτίζεται το νέο αφήγημα για τον ελληνικό τουρισμό.

 

Επικοινωνιακό Positioning  αποτελεί η ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο, σύγχρονο, ελκυστικό, υγειονομικά ασφαλή, πολυνησιακό προορισμό με παράλληλα πολυποίκιλη ενδοχώρα, που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες θεματικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενισχύοντας ταυτόχρονα το παραδοσιακό προϊόν «ήλιος και θάλασσα» με οριζόντιο γνώμονα τη βιωσιμότητα. 

Οι γενικοί στόχοι marketing είναι μεταξύ άλλων η εδραίωση της Ελλάδας ως top of mind τουριστικού προορισμού, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της μοναδικής τουριστικής ταυτότητας της χώρας (brand identity), η ενίσχυση της φήμης της Ελλάδας ως προορισμού μοναδικών πολυθεματικών εμπειριών και δευτερευόντως ως ασφαλούς υγειονομικά προορισμού, η άμβλυνση της εποχικότητας μέσω της διαφοροποίησης του προϊόντος. Προώθηση ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού που θα έχουν το χαρακτήρα της μοναδικής και πολυθεματικής εμπειρίας με έμφαση στη γεωμορφολογική υπεροχή της χώρας και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ανάλογα με τις δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τις τάσεις της παγκόσμιας ζήτησης, αλλά και τις ευκαιρίες που παρέχει το αναπτυξιακό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Recovery and Resilience Facility-RRF). Παράλληλα, στοχεύουμε στην ενίσχυση των παραδοσιακών αγορών εισερχόμενου τουρισμού και ανάπτυξη νέων, ιδίως κατόπιν της στρατηγικής προτεραιοποίησης του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης 2022 αλλά και στην ισόρροπη γεωγραφικά προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με ζητούμενο τη γεωγραφική διασπορά των επισκεπτών/μερίδιο Περιφερειών και εφαρμογή του προτεινόμενου brand architecture.

Οι ειδικοί Στόχοι marketing είναι η προβολή των ειδικών μορφών τουρισμού σε σχέση με τη συνολική προβολή της χώρας σε ποσοστιαία αναλογία διαφημιστικής δαπάνης (ενέργειες διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων) άνω του 50%, δίνοντας προτεραιότητα στον τουρισμό υπαίθρου-ορεινό, ευεξίας, γαστρονομικό, πολιτιστικό, αναψυχής και πολυτέλειας. Παράλληλοι στόχοι είναι η Tailor made υιοθέτηση online και offline σύγχρονων επικοινωνιακών τακτικών ανά αγορά-στόχο, κατάλληλων να προσεγγίσουν τα κρίσιμα κοινά (opinion leaders), η ειδική στόχευση στους ψηφιακούς νομάδες, η τόνωση του εγχώριου τουρισμού, ιδίως κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, η αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας που υποδεικνύεται από τα Γραφεία ΕΟΤ Εξωτερικού και εμφανίζεται ad hoc-για στόχευση σε ξένες τουριστικές επιχειρήσεις που οργανώνουν ή πρακτορεύουν ταξίδια στην Ελλάδα και τέλος η αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων της πλατφόρμας και της εφαρμογής VisitGreece.

 

Σημαντικοί Σύνδεσμοι

2021

Στρατηγική Προώθησης & Προβολής 2021

2021

Campaign Manual 2021

2022

Εγχειρίδιο Ορθής Χρήσης Λογοτύπων Ε.Ο.Τ.

2022

ΑΡΧΕΙΟ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΕΟΤ

2022

Brand Management Manual του ΕΟΤ

2022

Brand Management Manual του ΕΟΤ

2019 – 2022

Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ετών 2019-2020

2017 – 2018

Στρατηγική Προώθησης & Προβολής του ΕΟΤ για την διετία 2017-2018

2014 – 2016 

Στρατηγική Προώθησης & Προβολής του ΕΟΤ για την τριετία 2014-2016

2011-2013

Στρατηγική Προώθησης & Προβολής του ΕΟΤ για την τριετία 2011-2013

2012

Στρατηγική Προβολής & Προώθησης του ΕΟΤ στο Διαδίκτυο