ΣΥΝΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προγράμματα συνεργασίας δημόσιου & ιδιωτικού τομέα

Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της προβολής της Ελλάδας «ως κορυφαίου, σύγχρονου, ελκυστικού, υγειονομικά ασφαλή, πολυνησιακού προορισμού με παράλληλα πολυποίκιλη ενδοχώρα, που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες θεματικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενισχύοντας ταυτόχρονα το παραδοσιακό προϊόν «ήλιος και θάλασσα» με οριζόντιο γνώμονα τη βιωσιμότητα», ένα από τα βασικά εργαλεία μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί ο ΕΟΤ είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνδιαφήμισης

Ειδικότερα, η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ αλλά και οι Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού συνεργάζονται με τους μεγαλύτερους και πλέον εξειδικευμένους «παίκτες» της τουριστικής αγοράς τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (Tour Operators, Travel Agents, αεροπορικές εταιρείες κ.ά.), καταρτίζοντας και χρηματοδοτώντας από κοινού προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης με διπλή στόχευση. Οι μεν συνδιαφημιζόμενοι έχουν την δυνατότητα να προωθήσουν τα υφιστάμενα και νέα προϊόντα τους (π.χ. τουριστικά πακέτα, προσφορές, συνεργασίες με άλλους τουριστικούς εταίρους), προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον όγκο των εργασιών τους προς την Ελλάδα (bookings), ο δε ΕΟΤ στοχεύει στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του brand Ελλάδα, στην ανάδειξη νέων ελληνικών προορισμών, στην ισόρροπη γεωγραφική κατανομή των τουριστικών ροών, στην προβολή των πολυθεματικών εμπειριών της χώρας και τέλος στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Τα εν λόγω προγράμματα αποτελούν μια επιτυχημένη πρακτική συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με πολλαπλασιαστικό όφελος για την ελληνική οικονομία συνολικά.

 

Διαφημιστική Καμπάνια 2022