Δημόσιες Σχέσεις

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο για την κατάρτιση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση  των ετήσιων προγραμμάτων δράσεων Δημοσίων Σχέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό. Παράλληλα, αναλαμβάνει τη διοργάνωση ίδιων εκδηλώσεων, την συνδιοργάνωση, την οικονομική συμμετοχή και την αγορά χορηγικών πακέτων σε δράσεις και ενέργειες τρίτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό έναντι αντισταθμιστικών/επικοινωνιακών παροχών καθώς και τη χορήγηση αιγίδας του ΕΟΤ σε επιλεγμένες δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό  για την  προβολή του ελληνικού τουρισμού και της εικόνας της χώρας  διεθνώς.

Οικονομική Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Τρίτων

Αγορά Χορηγικού Πακέτου

Ίδιες Εκδηλώσεις

Παραχώρηση Αιγίδας ΕΟΤ

Γνωρίστε την ομάδα μας

Γερολυμάτου Ελένη

Προϊσταμένη Τμήματος

Τηλ.: 2108707574

Καριώτη Σ.

Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707787

Κυριαζόπουλος Γ.

Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707126

Kωνσταντίνου G.

Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707402532

Μπίμπα Χ.

Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707402

Προκάκη Χ.

 Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707152

Ψαρρού Μ.

Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707304

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων