Καμπάνιες

Η τουριστική προβολή μέσα στο χρόνο

Οι καμπάνιες αποτελούν βασικό εργαλείο της τουριστικής προβολής που σχεδιάζονται κάθε φορά με γνώμονα τις τουριστικές τάσεις, τις αγορές στόχους, τις παγκόσμιες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, αντικατοπτρίζοντας τους κύριους άξονες της στρατηγικής για τον τουρισμό. 
Στο πέρασμα του χρόνου, ο ΕΟΤ έχει οραματιστεί και σχεδιάσει διαφημιστικές καμπάνιες που συμβάσιδαν με την αισθητική και τις εξελίξεις στην επικοινωνία, τον τουρισμό και τη διαφήμιση.

 

Ανατρέξτε με χρονολογική σειρά στις τουριστικές καμπάνιες του ΕΟΤ από το 1991 και την καμπάνια “Greece, Chosen by the Gods”, που αποτελεί την πρώτη εξ αυτών, με ενιαίο slogan για όλες τις αγορές (umbrella campaign), μέχρι σήμερα.

 
Loading...