Οπτικοακουστικό Υλικό

Το σύγχρονο μέσο προβολής της Ελλάδας

Ο ΕΟΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προβαίνει, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή και δημιουργία σύγχρονων οπτικοακουστικών έργων (βίντεο) για την προβολή της Ελλάδας στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο των διαφημιστικών καμπανιών διαφήμισης και συνδιαφήμισης καθώς και στις Διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, που συμμετέχει. Ο ΕΟΤ δύναται να παραχωρεί τις οπτικοακουστικές του παραγωγές σε τουριστικούς φορείς, Πρεσβείες και Προξενεια της χώρας, Διεθνή και μη συνέδρια για τις ανάγκες προβολής της χώρας κατόπιν αιτήματος. Δύναται επίσης υπό περιπτώσεις και κατόπιν αιτήματος να παραχωρήσει πλάνα από την τράπεζα πλάνων που διαθέτει σε φορείς και παραγωγές με σκοπό την προβολή της Ελλάδας.

Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να μην εξυπηρετήσει αιτήματα για παραχώρηση χρήσης οπτικοακουστικού υλικού ό,που κρίνει ότι η χρήση δεν συνάδει με τους γενικότερους σκοπούς του ΕΟΤ.
Επισημαίνεται ότι τα οπτικοακουστικά έργα του ΕΟΤ δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς την προηγούμενη άδεια χρήσης από το αρμόδιο τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Παραγωγών.

Για να αιτηθείτε την άδεια χρήσης οπτικοακουστικού υλικού του ΕΟΤ είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ακόλουθης φόρμας.

Αίτημα για οπτικοακουστικό υλικό

Greece: You Will Want To Stay Forever.

Credits | Advertising Agency: Ogilvy, Production House: FOSS PRODUCTIONS, Director: Manolis Mavris

Step 1 of 2