Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (E.O.T.)

Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 7, Αθήνα, Τ.Κ. 11521

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 8707000