Παραχώρηση Αιγίδας ΕΟΤ

Ο ΕΟΤ παραχωρεί την αιγίδα του σε επιλεγμένες δράσεις, πρωτοβουλίες και λοιπές εκδηλώσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στοχεύοντας στην ενεργή υποστήριξη και την ανάδειξη των πρωτοβουλιών και της δημιουργικότητάς τους.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Αίτημα παραχώρησης αιγίδας

Step 1 of 4
Σύμφωνα με το Καταστατικό του ή την έναρξη επιτηδεύματος.