Οικονομική Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Τρίτων

To Tμήμα Δημοσίων Σχέσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμμετέχει οικονομικά σε ενέργειες τρίτων, φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό έναντι αντισταθμιστικών/επικοινωνιακών οφελών. Ειδικότερα συμμετέχει οικονομικά σε επιλεγμένες ενέργειες και δράσεις προβολής που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συνεργασία με το δίκτυο Υπηρεσιών ΕΟΤ Εξωτερικού, για την προβολή της εικόνας της χώρας διεθνώς και την εξυπηρέτηση των επιμέρους στόχων επικοινωνίας.

Χρήσιμες Πληροφορίες