Διαδικασία οικονομικής συμμετοχής ΕΟΤ σε δράσεις τρίτων