Γενικές υποχρεώσεις φορέων

Στο πλαίσιο της οικονομικής συμμετοχής του ΕΟΤ σε κάθε δράση ή ενέργεια τρίτου, καθορίζονται τα  παρακάτω κριτήρια/υποχρεώσεις που ο φορέας οφείλει να δηλώσει ότι δύναται να παρέχει στον ΕΟΤ , ανάλογα το είδος της δράσης ή του ύψους της οικονομικής συμμετοχής. 

Συγκεκριμένα :

  • Ένθεση λογοτύπου ΕΟΤ στην έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία της δράσης – ενέργειας εφόσον δεν έχει δοθεί η αιγίδα του Οργανισμού στη δράση. Αν έχει δοθεί παράλληλα με το αίτημα της οικονομικής συμμετοχής και η αιγίδα, δε θα λαμβάνεται αυτό από μόνο του ως κριτήριο στην οικονομική συμμετοχή.
  • Ένθεση internet banner στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα με υπερσύνδεση στην ιστοσελίδα www.visitgreece.gr
  • Προβολή του βίντεο του ΕΟΤ σε οθόνη κατά τη διάρκεια της δράσης( πριν την έναρξη ή στο τέλος της ενέργειας).
  • Αναφορά της ευγενικής υποστήριξης του ΕΟΤ σε όλη την έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία (να αποτυπώνεται ποια είναι αυτή).
  • Φιλοξενία, διαμονή ή κάλυψη δαπάνης της μετάβασης των μελών της επιτροπής πιστοποίησης καλής εκτέλεσης των εργασιών της ενέργειας ανάλογα του ύψους της οικονομικής συμμετοχής και της σημαντικότητας της ενέργειας.
  • Σε περίπτωση έκδοσης φυλλαδίου του φορέα για τη δράση, ένθεση διαφημιστικής καταχώρησης του ΕΟΤ ή χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.
  • Αναφορά της ευγενικής υποστήριξης του ΕΟΤ σε news letters και δελτία τύπου.
  • Στις περιπτώσεις συνεδρίων, εκδηλώσεων ή λοιπών διοργανώσεων, διάθεση πλήρως εξοπλισμένου stand για την διανομή προωθητικού υλικού του ΕΟΤ και παρουσίαση από εκπρόσωπο του Οργανισμού του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
  • Παραχώρηση video στον ΕΟΤ από τις εκδηλώσεις της ενέργειας ελεύθερων συγγενικών και πνευματικών δικαιωμάτων για απεριόριστη χρήση και διάρκεια από τον ΕΟΤ.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα πρέπει να βεβαιώνει ότι ο φορέας διοργάνωσης δύναται να τηρήσει τις γενικές υποχρεωτικές ανταποδοτικές παροχές. Σε συνεννόηση με τον διοργανωτή/φορέα είναι αποδεκτό κάθε άλλο κριτήριο ή επικοινωνιακό όφελος που άπτεται των σκοπών του Οργανισμού και που μπορεί να συμβάλλει στην επικοινωνία και εξωστρέφεια της ενέργειας , με σκοπό την ανάδειξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την βελτίωση της εικόνας της Χώρας γενικότερα.

Ο διοργανωτής φορέας οφείλει να τηρεί απαρεγκλίτως τις αντισταθμιστικές παροχές για τον ΕΟΤ όπως αυτά έχουν αναφερθεί στην σχετική εγκριτική απόφαση ΕΟΤ και να συγκεντρώνει όλα τα σχετικά αποδεικτικά που πιστοποιούν την τήρησή τους (έντυπο ή ψηφιακό υλικό, π.χ. φωτογραφίες, αφίσες, πρόγραμμα, βίντεο, screenshots, δελτία τύπου κλπ) στο οποίο αναφέρεται η οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ ή /και αποτυπώνεται το λογότυπο του οργανισμού.