Έντυπο Υλικό

Παραδοσιακό εργαλείο προβολής της Ελλάδας

Ο ΕΟΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προβαίνει, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή και εκτύπωση έντυπου προωθητικού υλικού, π.χ. θεματικών φυλλαδίων, χαρτών, ταξιδιωτικών οδηγών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών σε υλικό στη συμμετοχή του Οργανισμού σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, τις ανάγκες των Υπηρεσιών ΕΟΤ Εξωτερικού, των Γραφείων πληροφοριών ανά την Ελλάδα καθώς και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Δημοσίων Σχέσεων, που πραγματοποιούνται εντός της χώρας και στο εξωτερικό.

Ο ΕΟΤ δύναται να προμηθεύει με έντυπο υλικό τουριστικούς φορείς, Πρεσβείες και Προξενεία της χώρας για τις ανάγκες προβολής της χώρας κατόπιν αιτήματος και πάντοτε με γνώμονα τις διαθέσιμες ποσότητες του υλικού αυτού στις αποθήκες του ΕΟΤ. Ο ΕΟΤ ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα να μην εξυπηρετεί αιτήματα για παραχώρηση έντυπου υλικού σε περιπτώσεις μη επαρκούς υπολοίπου υλικού για τις ίδιες ανάγκες αλλά και όπου κρίνει ότι η χρήση δεν συνάδει με το δημόσιο συμφέρον ή τους γενικότερους σκοπούς του ΕΟΤ. Αρμόδιο για το σχεδιασμό, παραγωγή και διανομή του έντυπου υλικού του ΕΟΤ είναι το Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων & Παραγωγών της Δ/νσης Τουριστικής Προβολής.

Για να αιτηθείτε προμήθεια έντυπου υλικού του ΕΟΤ είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ακόλουθης φόρμας.

Αίτημα για έντυπο προωθητικό υλικό.

Step 1 of 2
παρακαλούμε να μας αναφέρετε τις επιθυμητές ποσότητες.