Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο για την κατάρτιση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση  των ετήσιων προγραμμάτων δράσεων Δημοσίων Σχέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό. Παράλληλα, αναλαμβάνει τη διοργάνωση ίδιων εκδηλώσεων, την συνδιοργάνωση, την οικονομική συμμετοχή και την αγορά χορηγικών πακέτων σε δράσεις και ενέργειες τρίτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό έναντι αντισταθμιστικών/επικοινωνιακών παροχών καθώς και τη χορήγηση αιγίδας του ΕΟΤ σε επιλεγμένες δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό  για την  προβολή του ελληνικού τουρισμού και της εικόνας της χώρας  διεθνώς.

Φόρμα επικοινωνίας

Γνωρίστε την ομάδα μας

Γερολυμάτου Ελένη

Προϊσταμένη Τμήματος

Τηλ.: 2108707574

Προκάκη Χ.

 Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707152

Καριώτη Σ.

Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707787

Ψαρρού Μ.

Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707304

Μπίμπα Χ.

Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707402

Kωνσταντίνου G.

Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707402532

Κυριαζόπουλος Γ.

Υπάλληλος Τμήματος

Τηλ.: 2108707126