Ιδίες Εκδηλώσεις

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του διοργανώνει ίδιες εκδηλώσεις (EVENTS)  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού για την προβολή της εικόνας της χώρας και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό..