ΔΕΚΑΕΤΙΑ 30's

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 30's

1937

ΒΟΥΚΟΛΙΚΟ ΘΕΜΑ


Επιμέλεια
1937
Γλώσσα
Λιθογραφείο
ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΛΚΑ
Αντίτυπα
10000
Επιμέλεια
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Doris)
Φωτογράφος

ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ