ΔΕΚΑΕΤΙΑ 40's

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 40's

1947

THE CHARIOTEER


Επιμέλεια
1947
Γλώσσα
ΑΓΓΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΛΚΑ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Φωτογράφος
ΑΡΧΕΙΟ Ε.Ο.Τ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ