ΔΕΚΑΕΤΙΑ 40's

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 40's

1947

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΛΑΤΙ ΚΝΩΣΟΥ


Επιμέλεια
1947
Γλώσσα
ΓΑΛΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΛΚΑ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Φωτογράφος
ΑΡΧΕΙΟ Ε.Ο.Τ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ