ΦΕΣΤΙΒΑΛ 50's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 50's

1956

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1957


Επιμέλεια
1956
Γλώσσα
ΓΑΛΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΛΚΑ
Αντίτυπα
10000
Επιμέλεια
Φωτογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ