ΦΕΣΤΙΒΑΛ 50's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 50's

1957

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 1957


Επιμέλεια
1957
Γλώσσα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
Φωτογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ