ΔΕΚΑΕΤΙΑ 50's

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 50's

1959

ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ


Επιμέλεια
1959
Γλώσσα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
Α. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ/Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
Αντίτυπα
10000
Επιμέλεια
ΕΛΛΗ ΟΡΦΑΝΟΥ
Φωτογράφος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ