ΦΕΣΤΙΒΑΛ 50's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 50's

1959

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 1959


Επιμέλεια
1959
Γλώσσα
ΓΑΛΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
Α. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ/Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
Αντίτυπα
1000
Επιμέλεια
Κ. ΛΙΝΑΚΗΣ
Φωτογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ