ΦΕΣΤΙΒΑΛ 50's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 50's

1959

ΗΧΟΣ & ΦΩΣ


Επιμέλεια
1959
Γλώσσα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΛΚΑ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Φωτογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ