ΔΕΚΑΕΤΙΑ 60's

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 60's

1960-1962

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΗΛΙΟ & ΣΦΡΑΓΙΔΟΛΙΘΟ


Επιμέλεια
1960-1962
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Αντίτυπα
20000
Επιμέλεια
Ν. ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ
Φωτογράφος