ΔΕΚΑΕΤΙΑ 60's

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 60's

1960

Η ΘΕΑ ΤΩΝ ΟΦΕΩΝ


Επιμέλεια
1960
Γλώσσα
ΓΑΛΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Φωτογράφος