ΔΕΚΑΕΤΙΑ 60's

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 60's

1960

ΥΔΡΑ 1960


Επιμέλεια
1960
Γλώσσα
ΓΑΛΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ
Αντίτυπα
10000
Επιμέλεια
Φωτογράφος
Ν. ΤΟΜΠΑΖΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ