ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

1961

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1961


Επιμέλεια
1961
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Μ. ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ
Φωτογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ