ΔΕΚΑΕΤΙΑ 60's

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 60's

1961

ΣΥΝΘΕΣΗ


Επιμέλεια
1961
Γλώσσα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
Α. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ/Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
Αντίτυπα
20000
Επιμέλεια
Φ. ΚΑΡΑΜΠΟΤ.
Φωτογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ