ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

1963

ΦΕΣΤΙΒΛΑ ΑΘΗΝΩΝ 1963


Επιμέλεια
1963
Γλώσσα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
Β. ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
Αντίτυπα
10000
Επιμέλεια
Μ. ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ
Φωτογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ