ΔΕΚΑΕΤΙΑ 60's

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 60's

1963

ΣΥΝΘΕΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΟ


Επιμέλεια
1963
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Α. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ/Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Μ. ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ
Φωτογράφος