ΔΕΚΑΕΤΙΑ 60's

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 60's

1963

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΙΗΡΗΣ


Επιμέλεια
1963
Γλώσσα
ΓΑΛΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
Α. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ/Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
Αντίτυπα
20000
Επιμέλεια
Ν. ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ
Φωτογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ