ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

1964

ΦΕΣΤΙΒΛΑ ΑΘΗΝΩΝ 1964


Επιμέλεια
1964
Γλώσσα
ΑΓΓΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
Β. ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
Αντίτυπα
10000
Επιμέλεια
Μ. ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ
Φωτογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ