ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

1966

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1966


Επιμέλεια
1966
Γλώσσα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
Β. ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
Αντίτυπα
3000
Επιμέλεια
Μ. ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ
Φωτογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ