ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

1967

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1967


Επιμέλεια
1967
Γλώσσα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
Β. ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ι. ΣΒΟΡΩΝΟΣ
Φωτογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ