ΔΕΚΑΕΤΙΑ 60's

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 60's

1967

ΝΑΟΣ ΑΠΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΣ


Επιμέλεια
1967
Γλώσσα
ΑΓΓΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
Technographica
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ι. ΣΒΟΡΩΝΟΣ
Φωτογράφος
Ν. ΚΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ