ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

1968

ΦΕΣΤΙΒΛΑ ΑΘΗΝΩΝ 1968


Επιμέλεια
1968
Γλώσσα
ΓΑΛΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΛΚΑ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Δ. ΜΑΡΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ