ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

1968

ΗΧΟΣ & ΦΩΣ 1968


Επιμέλεια
1968
Γλώσσα
ΑΓΓΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
Α. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ/Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Φωτογράφος
Β. ΛΙΑΣΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ