ΔΕΚΑΕΤΙΑ 60's

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 60's

1969

ΑΚΡΟΠΟΛΗ (ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)


Επιμέλεια
1969
Γλώσσα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
Α. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ/Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Ν. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ