ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

1969

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1969


Επιμέλεια
1969
Γλώσσα
ΓΑΛΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
Α. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ/Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Ν. ΚΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ