ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 60's

1969

ΗΧΟΣ & ΦΩΣ 1969


Επιμέλεια
1969
Γλώσσα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
Α. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ/Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Φωτογράφος
Β. ΛΙΑΣΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ