ΦΕΣΤΙΒΑΛ 70's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 70's

1970

ΗΧΟΣ & ΦΩΣ 1970


Επιμέλεια
1970
Γλώσσα
ΓΑΛΛΙΚΑ
Λιθογραφείο
Α. ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ/Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος