ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70’s

1971

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ


Επιμέλεια
1971
Γλώσσα
Λιθογραφείο
ΚΟΥΣΕΝΤΟΣ/ΠΡΙΦΤΗΣ/ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος