ΦΕΣΤΙΒΑΛ 70's

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 70's

1971

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 1971


Επιμέλεια
1971
Γλώσσα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Λιθογραφείο
ΠΕΤΡΕΝΑΣ
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτογράφος
Κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΣ